Tình hình xử lý hồ sơ
Đóng
  
  
Liên kết website
  
Thống kê
Đang truy cập
Tổng lượt truy cập
  
Giới thiệu về các dịch vụ công được cung cấp
Đóng

       Chào mừng bạn đến với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. Đây là dịch vụ cấp phép báo chí - xuất bản cho phép bạn điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến Sở TT&TT. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Phòng một cửa - Sở TT&TT(10, Trần Phú, Tp Tuy Hòa, Phú Yên).

Các bước thực hiện để sử dụng dịch vụ như sau:

Bước 1.1: Đăng ký tài khoản trong trường hợp bạn chưa có

Bước 1.2: Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo

Bước 2: Dự thảo và gởi đơn đề nghị cấp phép hoặc chấp thuận

       - Dự thảo đơn:   

                + Vào tab Đăng ký, dự thảo và đính kèm các tài liệu theo yêu cầu.

                + Sau khi hoàn tất, bấm nút Ghi Đơn để lưu giữ đơn; bấm nút Gửi đơn để hoàn tất quá trình đăng kí nộp hồ sơ trực tuyến và bấm nút In Biên Nhận để in giấy biên nhận hồ sơ (dùng để kiểm tra đối chiếu lúc nhận kết quả trực tiếp tại Sở TT&TT).

      - Quản lý đơn:   

                +  Vào Tab Hồ sơ chưa/đang xử lý  để xem lại nội dung hoặc chỉnh sửa đơn đang dự thảo.

Bước 3:  Xem thông tin phản hồi:

       Khi có kết quả phản hồi, bạn sẽ được thông báo qua email, điện thoại.

       Bạn đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra thông tin phản hồi từ Sở Thông tin và Truyền thông.

            - Trường hợp hồ sơ cần bổ sung: vào tab Hồ sơ bổ sung.

            - Trường hợp hồ sơ đã có giấy phép: vào tab Hồ sơ đã đăng ký.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật:

Phòng QL Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT.

ĐT: 057.601213 hoặc 093 7232 000

Email: bcxb_stttt@phuyen.gov.vn