Hướng dẫn TTHC-Báo chí
Đóng

Trang chủ > Thủ tục hành chính > Cho phép họp báo

Thủ tục

Cho phép họp báo

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) hoặc Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;

     + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;

     + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:

      + Nộp giấy biên nhận

      + Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận cho phép họp báo

      + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 + Đơn đề nghị cấp phép tổ chức họp báo hoặc văn bản đề nghị được tổ chức họp báo có ghi rõ: nội dung họp báo; ngày, giờ họp báo; địa điểm; thành phần tham dự; người chủ trì, chức danh của người chủ trì;

 + Danh sách đại biểu mời dự họp báo

 + Tài liệu họp báo (nếu có)

 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính  

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cho phép tổ chức họp báo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 giờ (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) trước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài có nhu cầu tổ chức họp báo ở khu vực địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) .

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí"; 

Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Thông tư liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa – Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 Quay lại