Hướng dẫn TTHC-Báo chí
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Thủ tục
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí 
Trình tự thực hiện
 
 - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 - Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
    + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
    + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
     + Nộp giấy biên nhận
     + Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí 
     + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
 Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí; 
 + Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí;
Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú; 
Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;
Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện; 
 + Bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) Thẻ Nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.
     + Số lượng hồ sơ: (01 bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
Kết quả thực hiện TTHC
Văn bản chấp thuận
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện (Không quy định mẫu)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
  (1) Điều kiện thành lập cơ quan đại diện
+ Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên.
+ Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;
+ Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp Thẻ Nhà báo. 
(2) Tiêu chuẩn phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập):
+ Là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật lao động;
+ Đã được cấp Thẻ Nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú;
+ Có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989. 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999. 
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí. 
+ Thông tư 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
   + Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí và Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT về quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.