Hướng dẫn TTHC-Báo chí
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thẩm định hồ sơ cấp, đổi thẻ nhà báo
Thủ tục
Thẩm định hồ sơ cấp, đổi thẻ nhà báo
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
 + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
 + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
 + Nộp giấy biên nhận
 + Nhận kết quả: Thẻ nhà báo
 + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Cấp thẻ nhà báo :

+ Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo;

+ Bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận (cấp thẻ lần đầu);

+ Bảng tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo;

+ Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của công chứng nhà nước.

* Đổi thẻ nhà báo trước thời hạn ghi trên thẻ:

+ Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc;

+ Quyết định tiếp nhận công tác (bản chính hoặc bản sao có công chứng);

+ Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị trước khi chuyển công tác.

* Cấp lại thẻ nhà báo:

+ Công văn đề nghị cấp lại Thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất Thẻ;

+ Nếu trường hợp Thẻ bị hỏng, nát, phải gửi kèm theo Thẻ cũ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết
40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện thủ thục hành chính
Thẻ nhà báo
 
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo (Mẫu số 1, Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007)

   + Bảng tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo (Mẫu số 2, Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
 (1) Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
+ Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;
+ Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;
+ Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.
(2) Các trường hợp sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo:
+ Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ra Quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi Thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí.
+ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo.