Hướng dẫn TTHC-Báo chí
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động báo chí in
Thủ tục
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động báo chí in
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
  + Nộp giấy biên nhận
  + Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động báo chí in
  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Trường hợp Cấp mới Giấy phép hoạt động báo chí in
+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí in.
+ Đề án hoạt động báo chí in của cơ quan chủ quản báo chí, trong đề án phải có các nội dung sau đây:
▪ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý.
▪ Chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5, Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 .
▪ Tên gọi cơ quan báo chí;
▪ Kết cấu và nội dung thông tin chủ yếu (tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính trong ấn phẩm, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ...).
+ Phương thức phát hành.
+ Danh sách dự kiến lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí (có mẫu Danh sách).
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí (tổng biên tập, phó tổng biên tập) .
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí (đối với các cơ quan, tổ chức xin phép ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
+ Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí (măng – sét).
* Trường hợp Cấp đổi Giấy phép hoạt động báo chí in
+ Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí (đối với các cơ quan báo chí ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
+ Bản sao giấy phép hoạt động báo chí và các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép của cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
+ Nếu việc xin cấp lại giấy phép hoạt động báo chí mà có xin thay đổi tên gọi, tôn chỉ, mục đích, thể thức xuất bản thì việc xin phép được thực hiện như xin cấp phép mới.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép hoạt động báo chí in
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
(1) Phải phù hợp với quy hoạch báo chí in đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
(2) Điều kiện về nhân sự: Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí:
● Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên;
● Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;
● Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ.
● Có thẻ nhà báo đang có hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
● Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên;
● Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành xin phép hoạt động báo chí in và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.
● Có đủ số lượng người làm biên tập viên, phóng viên tùy theo cơ cấu tổ chức và bộ máy của cơ quan báo chí do cơ quan chủ quản quy định.
● Trường hợp cơ quan báo chí có sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin thì phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người trong Ban Biên tập được lãnh đạo ủy quyền sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số mà cơ quan báo chí thể hiện để chịu trách nhiệm về nội dung ấn phẩm.
(3) Điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính:
● Có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở, diện tích bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí;
● Có đủ trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí.
● Chứng minh đủ nguồn tài chính đảm bảo cho việc xuất bản ấn phẩm báo chí (Có luận chứng kinh tế, có dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan báo chí và chứng minh đầy đủ nguồn tài chính đáp ứng theo dự toán đó)
 
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí.
+ Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.