Hướng dẫn TTHC - Xuất bản
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả
Thủ tục
Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) hoặc Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
  + Nộp giấy biên nhận
  + Nhận kết quả: Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả
  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Cấp mới giấy phép hoạt động in
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.
+ Sơ yếu lý lịch của giám đốc, chủ cơ sở in kèm theo Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ về nghiệp vụ in của giám đốc, chủ cơ sở in;
+ Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; Danh mục thiết bị in chính;
+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản (đối với cơ sở in sự nghiệp);
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.
* Cấp đổi giấy phép hoạt động in
+ Công văn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in của cơ quan, tổ chức.
+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy phép hoạt động in đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (Theo Mẫu số 1, Thông tư 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010)

+ Danh mục thiết bị in chính (Theo Mẫu số 9, Thông tư 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
(1) Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;
(2) Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm..
(3) Cơ sở in phải có dây chuyền thiết bị in và gia công sau in mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:
(4) Cơ sở in phải có danh mục thiết bị đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in:
+ Máy tính, máy ghi phim hoặc ghi kẽm;
+ Máy in;
+ Máy dao, máy khâu thép, máy vào bìa hoặc máy liên hợp hoàn thiện sản phẩm.
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động in, cơ quan cấp giấy phép phải kiểm tra việc đầu tư thiết bị in ghi trong danh mục quy định tại khoản 1 điều này của cơ sở in; trường hợp không có thiết bị theo danh mục, cơ quan cấp giấy phép phải thu hồi giấy phép hoạt động in đã cấp.
Trong quá trình đầu tư nếu có sự thay đổi về chủng loại thiết bị trong danh mục cơ sở in phải có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép.
Cơ sở chỉ thực hiện công đoạn gia công sản phẩm sau in thi không phải đề nghị cấp giấy phép hoạt động in nhưng phải lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm gia công sau in (theo Mẫu 11, Thông tư 22/2010/TT-BTTTT).
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật số 30/2004/QH11 ngày 3/12/2004 về xuất bản;
+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
+ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
+ Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP.
+ Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Thông tư 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/1/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.