Hướng dẫn TTHC-Xuất bản
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Thủ tục
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) hoặc Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
  + Nộp giấy biên nhận
  + Nhận kết quả: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Đơn đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức.
+ 03 Bản thảo tài liệu xuất bản có đóng dấu tại trang tên sách và dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức. (Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt);
+ Bản sao có công chứng (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) quyết định thành lập, hoạt động (Đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước).
+ Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền (Trường hợp tài liệu là kỷ yếu)
+ Văn bản thẩm định nội dung của cơ quan Đảng, chính quyền cấp trên (Trường hợp tài liệu về lịch sử Đảng, chính quyền địa phương).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012.
+ Nghị định số 195/2013/NĐ-Cp ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.