Hướng dẫn TTHC-Xuất bản
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Thủ tục
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) hoặc Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại đây
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
  + Nộp giấy biên nhận
  + Nhận kết quả: Giấy phép xuất bản bản tin
  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Cấp giấy phép xuất bản bản tin lần đầu
+ Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin của cơ quan, tổ chức;
+ Bản sao có xác nhận của cơ quan, tổ chức đối với Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân;
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
+ Markét bản tin, nội dung số ra đầu (có xác nhận của cơ quan, tổ chức).
* Cấp đổi giấy phép xuất bản bản tin
+ Công văn đề nghị cấp đổi giấy phép xuất bản bản tin của cơ quan, tổ chức.
+ Bản sao có xác nhận của cơ quan, tổ chức giấy phép xuất bản bản tin đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
+ Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin (Theo Mẫu số 1, Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003)
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (Theo Mẫu số 2, Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin.
+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành quy chế xuất bản bản tin;
+ Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ủy quyền thu hồi, cấp phép xuất bản bản tin.