Hướng dẫn TTHC - Xuất bản
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Cấp giấy phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Thủ tục
Cấp giấy phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) hoặc Đăng kí nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
  + Nộp giấy biên nhận
  + Nhận kết quả: Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm;
+ Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.
+ Danh sách các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
+Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Theo Mẫu số 20, Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật số 30/2004/QH11 ngày 3/12/2004 về xuất bản.
+ Nghị định số: 111/2005/NĐ-CP, ngày 26/8/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/1/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010.