Hướng dẫn TTHC - Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet

Thủ tục

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;

  + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;

  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:

  + Nộp giấy biên nhận

  + Nhận kết quả: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet

  + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Trường hợp Cấp mới giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(2) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

(3) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

(4) Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

(5) Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép (Mẫu tham khảo). Đề án bao gồm các nội dung chính sau:

   + Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

          + Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 72 và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư 09.

* Trường hợp Bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép

- Sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

+   Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

+   Thay đổi tên miền;

+   Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

+   Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

+   Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

+   Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

        - Thành phần hồ sơ gồm có:

+   01 văn bản đề nghị nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

+   Các tài liệu chứng minh có liên quan.

* Trường hợp Gia hạn giấy phép (Trong vòng 30 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực)

      + 01 Văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn;

      + 01 Bản sao giấy phép đã cấp.

* Trường hợp Cấp lại giấy phép (do giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng)

      + 01 Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

       + Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Riêng cơ quan báo chí địa phương là 02 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên.

    Riêng đối với các đối tượng là Cơ quan báo chí; Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương; Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền quyết định là Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Theo Mẫu số 1, Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Về đối tượng được đề nghị cấp phép là tổ chức, doanh nghiệp có đầy đủ các điều kiện như sau:

     - Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

     - Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

     - Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

     - Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

     - Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin

* Điều kiện nhân sự: phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

          ◦ Về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin: Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp. Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết. Trường hợp người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin, cần phải làm giấy ủy quyền.

          ◦ Về nhân sự kỹ thuật: có tối thiểu 01 người có trình độ về CNTT đáp ứng quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Điều kiện kỹ thuật: Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu:

          ◦ Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

          ◦ Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng.

          ◦ Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin.

          ◦ Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra.

          ◦ Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

* Điều kiện quản lý thông tin:

          ◦ Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải

          ◦ Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

          ◦ Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);

* Điều kiện về tên miền:

          ◦ Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

          ◦ Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

          ◦ Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

* Điều kiện về tài chính: bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đúng theo phương án kỹ thuật đã đưa ra để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực (05 năm).

Căn cứ pháp lý của TTHC

+Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

+ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội