Hướng dẫn TTHC - Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính > Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phát thanh – truyền hình
Thủ tục
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phát thanh – truyền hình
Trình tự thực hiện
 
 - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 - Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
    + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
    + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
     + Nộp giấy biên nhận
     + Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình.
     + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Trường hợp cấp mới Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình của cơ quan chủ quản.
+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
+ Đề án hoạt động của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó nêu rõ:
● Tên gọi, biểu tượng, mục đích hoạt động báo chí của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
● Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện của kênh chương trình quảng bá gắn với sự ra đời của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
● Nội dung, thời gian, thời lượng phát sóng chương trình của từng ngày trong một (01) tuần, thời lượng phát sóng chương trình mới trung bình trong một (01) ngày, khung chương trình dự kiến phát sóng trong một (01) tháng, đối tượng khán giả của kênh chương trình đó;
● Năng lực sản xuất chương trình, gồm: cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính (thể hiện bằng dự toán kinh phí hoạt động trong hai (02) năm của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình và nguồn lực tài chính đáp ứng được dự toán kinh phí này);
● Quy trình sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình quảng bá;
● Phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình quảng bá;
● Hiệu quả kinh tế, xã hội.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
+Danh sách dự kiến cán bộ lãnh đạo; phụ trách các phòng ban nghiệp vụ; phóng viên, biên tập viên của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
* Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nội dung sửa đổi: mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh chương trình quảng bá)
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình;
+ Đề án của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện những nội dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê duyệt;
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị; nhân sự và các điều kiện khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc thay đổi mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh chương trình quảng bá đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh.
* Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép (các nội dung còn lại của Giấy phép)
+ Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình;
+ Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình.
* Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực
+ Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc quyết định thành lập đối với các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đã được thành lập trước ngày có hiệu lực của Thông tư này, nhưng chưa có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình;
+ Báo cáo đánh giá hoạt động phát thanh, truyền hình của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
(1) Điều kiện về nhân sự: Người dự kiến bổ nhiệm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập phải đáp ứng những điều kiện sau:
● Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên;
● Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;
● Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.
● Có thẻ nhà báo đang có hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
● Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên;
● Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình.
● Trường hợp sử dụng tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài để thể hiện nội dung chương trình phát thanh, truyền hình, lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung chương trình phát thanh, truyền hình phải sử dụng thành thạo tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài đó; có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên thành thạo tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài để bảo đảm việc sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình.
(2) Phù hợp với quy hoạch phát triển phát thanh, truyền hình
(3) Điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính:
● Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình;
● Có đủ trang thiết bị bảo đảm hoạt động của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình.
● Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển phát thanh, truyền hình.
(4) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(5) Đối với các tổ chức có sử dụng tần số vô tuyến điện để phát sóng kênh chương trình phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí.
+ Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/1011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.