Hướng dẫn TTHC - Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử
Đóng
Trang chủ > Thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
Thủ tục
Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
Trình tự thực hiện
 
 - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 - Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn giờ kết quả;
    + Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
    + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết).
- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
     + Nộp giấy biên nhận
     + Nhận kết quả: Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền .
     + Thời gian trả  hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/ 
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Trường hợp Cấp mới Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:
+ Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Bản sao có chứng thực Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
+ Đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ công nghệ sử dụng, loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ và các nội dung quy định tại khoản c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 23 Chương 4 Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc văn bản thỏa thuận thuê, sử dụng hạ tầng mạng của đơn vị có hạ tầng mạng viễn thông.
* Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoặc cấp lại Giấy phép đã hết hạn:
+ Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
Lưu ý: Trường hợp thay đổi trung tâm thu phát, công nghệ kỹ thuật, loại hình dịch vụ thì hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết
40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
+Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (Theo Mẫu số 9, Thông tư 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo các quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài.
+ Có dự toán chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán.
+ Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh chương trình truyền hình trả tiền tập trung tại một địa điểm (không kể địa điểm dự phòng), trừ các kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.
+ Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và phương án quản lý thuê bao, kinh doanh dịch vụ khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật.
+ Có phương án xử lý sự cố về kỹ thuật kịp thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của thuê bao.
+ Có phương án bảo đảm nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với trung tâm thu phát tín hiệu và dịch vụ truyền hình trả tiền do mình cung cấp
+ Phù hợp với các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực truyền hình và đáp ứng nhu cầu xã hội trước mắt cũng như lâu dài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
+ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
+ Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;
+ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;
+ Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.